Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Järvenpään Tenniskeskus Oy
Kuuselankatu 2
04410 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veli Takala
+358 40 028 9589
veli.takala@jarvenpaantennis.fi

3. Rekisterin nimi

Järvenpään Tenniskeskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana

Tunteja ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tunneista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessa, tilauksen yhteydessä sekä asiakkaan oman asiakastilin kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU/ETA -alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU / ETA maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi päivittää omia yhteystietojaan Järvenpään Tenniskeskuksen verkkosivujen kautta tai poistaa tietonsa olemalla yhteydessä ville.takala@jarvenpaantennis.fi tai tenniskeskus@jarvenpaantennis.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaan tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä välitetä ulkopuolisille palveluille Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Kirjoita tekstisi tähän...